Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Coherent State Model for several collective interacting bands

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: A. A. Raduta

Editorial: Recent developments in Nuclear Physics,ed. S.G. Pandalai; Transworld Research Network, 1, p.1-70, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: coherent state model, eight rotational bands, negative parity bands