Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Dynamic optimization of the tracking system for a pseudo-azimuthal photovoltaic platform

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioniţã, M., Alexandru, C.

Editorial: AIP (American Institute of Physics), Journal of Renewable and Sustainable Energy, 4(5), p.053117, 2012.

Rezumat:

This paper presents the dynamic optimization of a pseudo-azimuthal tracking system for photovoltaic modules regarding the growth of energetic efficiency. The study targets on the one hand the optimization of the mechanical device of the tracking mechanism (developed with the MBS software solution ADAMS), and on the other hand the optimization of the control system model (conceived with the DFC software EASY5). The main aspect consists of using the same optimization techniques (optimal parametric design) for both major components of the mechatronic tracking system (the mechanical device, and the control system). The optimization of the mechanical device is focused on the minimization of the motor force generated by the driving actuator (minimizing in this way the energy consumption for tracking), while the optimization of the control system leads to the maximization of the incident solar radiation gain by minimizing the tracking errors.

Cuvinte cheie: control system analysis, mechatronics, solar cells, sunlight, tracking

URL: http://jrse.aip.org/resource/1/jrsebh/v4/i5/p053117_s1