Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Factorii predictivi în cazul comportamentelor antisociale la elevii de liceu. Studiu comparativ între mediile instituţionalizate de tip cãmin şi cele neinstituţionalizate din familii

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Morcan, O.

Editorial: U.A.S&C.S.A.S.U., Delincventa Juvenila, anul III, nr.1, ISSN: 1844-7473, octombrie, p.17-31, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: factori predictori, comportamente antisociale, medii institutionalizate, neinstitutionalizare // factori predictori, comportamente antisociale, medii institutionalizate, neinstitutionalizare