Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A GROUNDED COGNITION PERSPECTIVE ON IRRATIONAL BELIEFS IN RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Tiba, A.

Editorial: Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies,, Vol. 10, No. 1, March 2010, 87-99, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: grounded cognition, irrational beliefs, Rational Emotive Behavior Therapy, cognitive restructuring