Inscriere cercetatori

Internal Stabilizable Feedback Controller for a Finite Set of Equilibrium Solutions to the NAVIER-STOKES Equations

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Munteanu Ionut

Editorial: ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITAT II " AL.I. CUZA" DIN IASI (S.N.) MATEMATICA, , Tomul LVII, , p.259-268, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: feedback stabilization