Inscriere cercetatori

Online haemodiafiltration: definition, dose quantification and safety revisited.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Tattersall JE, Ward RA; on behalf of the EUDIAL group.

Editorial: Nephrol Dial Transplant, Jan 22., 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Online haemodiafiltration