Inscriere cercetatori

Coset decomposition for semisimple Hopf algebras

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Burciu

Editorial: Commun. Algebra, 37, p.3573-3585, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Double cosets, semisimple Hopf algebras

URL: http://arxiv.org/abs/0712.1719