Inscriere cercetatori

Fusion rules of equivariantizations of fusion categories

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Burciu and S. Natale

Editorial: J. Math. Phys. , 54, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Group actions on fusion categories.

URL: http://arxiv.org/pdf/1206.6625.pdf