Inscriere cercetatori

On Normal Hopf Subalgebras of Semisimple Hopf Algebras

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Burciu

Editorial: Alg. Repr. Th., p.491–506, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: semisimple Hopf algebras

URL: http://arxiv.org/pdf/0811.3738.pdf