Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Half-life of the I^pi=4- intruder state in 34P: M2 transition strengths approaching the island of inversion

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P.J.R.Mason, T.Alharbi, O.H.Regan, N.Marginean, Zs.Podolyak, N.Alkhomashi, P.C.Bender, M.Bowry, M.Bostan, D.Bucurescu, A.M.Bruce, G.Cata-Danil, I.Cata-Danil, R.Chakrabarti, D.Deleanu, P.Detistov, M.N.Erduran, D.Filipescu, U.Garg, T.Glodariu, D.Ghita, S.S.

Editorial: Physical Review C, 85, p.064303, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Timpul de viata al starii excitate 4- in 34P // Lifetime of 4- excited state in 34P