Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

High-spin structure in 40K

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P.-A.Soderstrom, F. Recchia, J. Nyberg, A. Gadea, S. M. Lenzi, A. Poves, A. Atac, S. Aydin, D. Bazzacco, P. Bednarczyk,M. Bellato, B. Birkenbach, D. Bortolato, A. J. Boston, H. C. Boston, B. Bruyneel, D. Bucurescu, E. Calore, B. Cederwall, L. Charles,

Editorial: Physical Review C, 86, p.054320, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Stari de spin inalt in 40K; masuratori cu multi-detectorul AGATA // High-spin states in 40K; AGATA array measurements