Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Investigation of 0+ states in 192Pt and 194Pt isotopes

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Ilie, R.F. Casten, P. von Brentano, D. Bucurescu, T. Faestermann, G. Graw, S. Heinze, R. Hertenberger, J. Jolie, R. Krücken, D.A. Meyer, D. Mücher, S. Scholl, V. Werner, R. Winkler, H.-F. Wirth

Editorial: Physical Review C , 82, p.024303, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Stari excitate in 192,194Pt prin reactia (p,t) // Study of excited states in 192,194Pt by the (p,t) reaction