Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Isomerism of low-lying states in 86Y

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Rusu, D. Bucurescu, N. Marginean, M. Ionescu-Bujor, A. Iordachescu, G. Cata-Danil, I. Cata-Danil, D. Deleanu, D. Filipescu, D. Ghita, T. Glodariu, M. Ivascu, C.Mihai, R.Marginean, S. Pascu, T. Sava, L. Stroe, G.Suliman, N.V. Zamfir

Editorial: European Physical Journal A, 44, p.31, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Stari izomere in 86Y // 86Y isomeric states