Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Lifetime measurements by the Doppler-shift attenuation method in the 115Sn(alpha,n gamma)118Te reaction

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Mihai, A.A. Pasternak, S. Pascu, D. Filipescu, M. Ivascu, D. Bucurescu, G. Cata-Danil, I. Cata-Danil, D. Deleanu, D.G. Ghita, T. Glodariu, N. Marginean, R. Marginean, A. Negret, T. Sava, L. Stroe, G. Suliman, N.V. Zamfir

Editorial: Physical Review C, 83, p.054310, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Masuratori de timpi de viata ai starilor excitate in 118Te prin metoda DSAM // Lifetime measurements for excited states in 118Te by the DSAM method