Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Spin, quadrupole moment, and deformation of the magnetic rotational band head in 193Pb

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. L. Balabanski, M. Ionescu Bujor, A. Iordachescu, D. Bazzacco, F. Brandolini, D. Bucurescu, S. Chmel, M. Danchev, M. De Poli, G. Georgiev, H. Haas, H. Hubel, N. Marginean, R. Menegazzo, G. Neyens, P. Pavan, C. Rossi Alvarez, C.A Ur., K. Vyvey, S. Frauen

Editorial: Physical Review C, 83, p.014304, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Masuratoare de moment electric quadrupolar in 193Pb // Quadrupole moment measurement in 193Pb