Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisă pentru demiterea lui Daniel Barbu din funcţia de preşedinte al comisiei CNATDCU de Sociologie, Științe Politice și Administrative

Scrisoare deschisă
Domnului ministru al Educației, Remus Pricopie

Ref: Demiterea președintelui Comisiei de Sociologie, Științe Politice și Administrative,
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), domnul Daniel Barbu

Domnule ministru,

Un număr de opt cadre universitare și cercetători de la următoarele instituții: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din Oradea, Institutul de Cercetare a Calității Vieții (Academia Română), vă solicită să îl demiteți pe președintele Comisiei de Sociologie, Științe Politice și Administrative, din cadrul CNATDCU, domnul Daniel Barbu.

Motivul solicitării demisiei este activitatea disfuncțională a Comisiei, care blochează procedura de abilitare pentru conducerea de doctorate. În prezent se afla la Comisie un număr de 16 dosare de abilitare neanalizate, depuse în perioada mai – decembrie 2012.

Conform legii, procedura de abilitare trebuie să dureze maximum 60 de zile pentru a stabili dacă dosarul de abilitare este respins sau admis pentru sustinerea tezei de abilitare si pentru comunicarea acestei decizii candidatului. În niciunul din dosarele menționate nu s-a respectat termenul legal. Niciunul dintre candidați nu a primit un răspuns, nici pozitiv, privind continuarea procedurii de abilitare prin stabilirea comisiei si susținerea publică a tezei de abilitare, nici negativ, privind neîndeplinirea criteriilor de abilitare. Această stare de fapt se datorează refuzului președintelui Comisiei, domnul Daniel Barbu, de a analiza dosarele de abilitare și lipsei de activitate normală a Comisiei, din cauza neîntrunirii cvorumului la ședințe. În acest moment, suplimentar celor 16 teze de abilitare se află peste 120 de teze de doctorat susținute, care așteaptă avizarea Comisiei de câteva luni.

Informăm publicul că blocarea procedurii de abilitare afectează grav modul de funcționare a școlilor doctorale din instituțiile menționate mai sus. Prin pensionarea conform legii a conducătorilor de doctorat care au împlinit vârsta de 65 de ani, existența și funcționarea școlilor doctorale și, implicit, cercetarea academică sunt amenințate. Lipsa unor noi îndrumători de doctorat fac imposibilă intrarea unor noi studenți la ciclul doctoral și continuarea normală a activității celor existenți. Precizăm că abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat şi a fost introdusă de către Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 ca un instrument de selecţie a cadrelor didactice performante pentru a preda în cadrul şcolilor doctorale.

De asemenea, menționăm pentru public faptul că, anterior acestei scrisori, am înaintat ministrului Educației Naționale un memoriu (nr. 16.587/23.05.2013) prin care am solicitat deblocarea activității acestei Comisii. După aproape două luni am constatat însă că situația a rămas neschimbată. Ca atare, așa cum am anunțat în memoriu, vom acționa în instanța de contencios administrativ Ministerul Educației Naționale și decidenții responsabili pentru această situație.

Semnatari :

Conf. dr. Gabriel Badescu – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Cercetator științific dr. Sorin Cace – Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Conf.dr. Stefan Marian Cojocaru – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Conf. dr. Irina Culic – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. dr. Ioan Durnescu – Universitatea din București

Conf. univ.dr. Adrian Hatos – Universitatea din Oradea

Conf. univ. dr. Sandu Frunză – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. dr. Zulean Marian – Universitatea din București

http://ahatos.blogspot.co.uk/2013/07/scrisoare-deschisa-domnului-ministru-al.html