Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Assessment of heavy metals level in some perennial medicinal plants by flame atomic absorption spectrometry

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Radulescu, C. Stihi, I.V. Popescu, I. Ionita, I.D. Dulama, A. Chilian, O. R. Bancuta, D. Let

Editorial: Romanian Reports in Physics, 65(1), 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: perennial medicinal plants, environmental pollution, heavy metals