Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Comparative studies of metal air pollution by atomic spectrometry techniques and biomonitoring with moss and lichens

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. State, I.V. Popescu, C. Radulescu, C. Macris, C. Stihi, A. Gheboianu, I. Dulama, O. Nitescu

Editorial: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: lichens, environmental pollution, heavy metals