Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Studies on accumulation of heavy metals in Acacia leaf by EDXRF

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I.D. Dulama, I.V. Popescu, C. Stihi, C. Radulescu, GH.V. Cimpoca, L.G. Toma, R. Stirbescu, O. Nitescu

Editorial: Romanian Reports in Physics, 64(4), 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Acacia, environmental pollution, heavy metals