Inscriere cercetatori

Hormones and Arterial Stiffness in Patients with Chronic Kidney Disease.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Gungor O, Kircelli F, Voroneanu L, Covic A, Ok E.

Editorial: J Atheroscler Thromb, Aug 2, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Hormones and Arterial Stiffness