Inscriere cercetatori

Hyperphosphatemia in patients with ESRD: assessing the current evidence linking outcomes with treatment adherence.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Covic A, Rastogi A.

Editorial: BMC Nephrol., Jul 18;14:153. doi: 10.1186/1471-2369-14-153., 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Hyperphosphatemia in patients with ESRD