Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Review of applications on Coandã effect. history, theories, new trends

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ionicã CÎRCIU, Sorin DINEA

Editorial: Academia Fortelor Aeriene, Review of the Air Force Academy, 2, p.14-21, 2010.

Rezumat:

The Coandã effect is an interesting phenomenon in fluid mechanics discovered by
the Romanian inventor Henri Marie Coandã. The physics of the Coandã effect is based on
the property of a jet flow to attaches itself to a nearby surface and to remain attached even
when the surface bends away from the initial jet direction. In free surroundings, a jet of fluid
entrains and mixes with its surroundings as it flows away from a nozzle. The final result is the
deflection of the external flow and generation of lift forces.

Cuvinte cheie: secțiuni ale revistei sunt dupã cum urmeazã: științe tehnice, matematica aplicata, management și socio-umaniste și științe militare. // the sections of the journal are as follows: technical sciences, applied mathematics, management and socio-humanities and military science.