Inscriere cercetatori

Dialysis-induced segmental wall motion abnormalities, post-dialysis fatigue and cardiovascular mortality: the new Bermuda triangle?

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Covic A, Siriopol D, Voroneanu L.

Editorial: Nephrol Dial Transplant, oct 28(10):, p.2404-6. , 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: dialysis