Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Efficient laser emission in diode-pumped Nd:YAG buried waveguides realized by direct femtosecond-laser writing

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: N. Pavel, G. Salamu, F. Voicu, F. Jipa, M. Zamfirescu, and T. Dascalu

Editorial: Laser Physics Letters, 10 (9), p.095802 , 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Lasers