Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Laser emission in diode-pumped Nd:YAG single-crystal waveguides realized by direct femtosecond-laser writing technique

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Salamu, F. Voicu, N. Pavel, T. Dascalu, F. Jipa, and M. Zamfirescu

Editorial: Rom. Reports in Physics , 65 (3), p.943-953 , 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Lasers