Inscriere cercetatori

Fourier analysis of EXAFS data, a self-contained fortran program-package

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Indrea Emil, Aldea Nicolae

Editorial: ELSEVIER, Computer Physics Communications, 21(1), p.91 - 96, 1980.

Rezumat:

Fourier analysis of EXAFS data, a self-contained fortran program-package has been elaborated.

Cuvinte cheie: Fourier analysis of EXAFS data