Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

An experimental study of indigo carmine removal from aqueous solution by electrocoagulation

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Marius Sebastian Secula, Igor Cretescu, Stelian Petrescu

Editorial: Elsevier, Desalination, 277 (1-3), p.227-235, 2011.

Rezumat:

This paper presents an experimental study on the removal of Indigo Carmine dye from aqueous solutions using a batch stirred electrocoagulation reactor. The experimental tests were carried out in a discontinuous system provided with steel electrodes. The main purpose was to investigate the effects of the operating parameters, such as pH, initial concentration, electrolysis duration, current density, and electrolyte support concentration, on the treatment of a synthetic wastewater containing indigo carmine dye in the batch electrocoagulation process.
The batch electrocoagulation reactor was operated at various current densities ranging from 5.46 to 54.57 A/m2. Initial concentration of the dye was ranged between 25 and 100 mg/L. The initial value of pH was varied from 5 to 9, while the concentration of the electrolyte support ranged from 0.2 to 4.5 g/L.
It was shown that pH control during electrocoagulation process is not beneficial in case of Indigo Carmine removal.

Cuvinte cheie: Electrocoagulare, decolorare, Indigo Carmine, electrozi de fier, consum de energie // Electrocoagulation, Decolorization, Indigo Carmine, Iron electrode, Energy consumption.

URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916411003559