Inscriere cercetatori

Lipid hydroxide determination on a ferrocenemethanol modified electrode

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Vasilescu, I, Eremia, SAV, Radoi, A, Radu, GL, Litescu, SC

Editorial: Analytical Methods, 5, p.2013-2019, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Chemistry; Food Science & Technology; Spectroscopy