Inscriere cercetatori

A longitudinal study on illness perceptions in hemodialysis patients: changes over time.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Tasmoc A, Hogas S, Covic A.

Editorial: Arch Med Sci., Oct 31, p.9(5):831-6, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: illness perceptions in hemodialysis patients