Inscriere cercetatori

Education and imaging: hepatobiliary and pancreatic: Abernethy malformation-congenital portocaval shunt.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Badea R, Serban A, Procopet B, Caraiani C, Pascu O.

Editorial: Journal of Gastroenterology and Hepatology, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2012.07226.x, 27(12), p.1875, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: -

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1746.2012.07226.x/abstract