Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Poziţia Ad Astra faţă de gestionarea defectuoasă a proiectelor de cercetare de către M.E.N.

Finanţarea cercetării de la bugetul de stat este coordonată de către M.E.N., prin intermediul U.E.F.I.S.C.D.I. (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării), care încheie contracte de finanţare pentru execuţia proiectelor de cercetare, în calitate de Autoritate Contractantă.

Prin prezentul comunicat dorim să atragem atenţia asupra nerespectării termenilor contractuali de către Autoritatea Contractantă, având ca rezultat implicit o gestionare defectuoasă a banului public, prin compromiterea proiectelor de cercetare aflate în derulare. Sunt vizate aici proiectele finanţate prin programele Idei, Parteneriate şi Resurse Umane, al căror buget poate varia între 300.000 şi 3 milioane lei per proiect, angajat pe o perioadă de 3 ani (în majoritatea cazurilor) cu un buget total de 1.075 milioane lei, respectiv 370 milioane lei anual (conform Pachetelor de informaţii).

Contractele semnate între U.E.F.I.S.C.D.I. şi contractor prevăd posibilitatea semnării unui act adiţional de angajare a bugetului pe anul în curs, dar nu mai târziu de 45 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul respectiv. Această prevedere asigură directorilor de proiecte o anumită stabilitate financiară în decursul celor 3 ani, absolut necesară bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute în contract. Termenul de 45 de zile a fost atins în data de 2.02.2014, bugetul de stat fiind promulgat prin decretul 1128/2013, publicat în MO 805/19.12.2013. Astfel, bugetul proiectelor se menţine la nivelul angajat prin contract, iar contractorul poate cere avansul de 90% pe anul în curs, pe baza convenţiei de avans.

Măsuri de genul celor aplicate de către Minister în 2013, prin tăierea cu 40-55% a bugetului proiectelor pe anul respectiv contravin Pachetelor de informaţii destinate programelor Idei şi Parteneriate, care prevăd rectificări bugetare numai în caz de forţă majoră şi pe baza unei metodologii clare. Ministerul nu a făcut dovada existenţei acestei forţe majore şi în plus a deschis o nouă competiţie de proiecte în cadrul programului Parteneriate, în timp ce bugetul proiectelor aflate în derulare în cadrul aceluiaşi program a fost tăiat cu 40%. Toate acestea, corelate cu faptul că finanţarea proiectelor aflate deja în derulare a fost deschisă abia spre sfârşitul celui de-al doilea trimestru al anului 2013, duc inevitabil la compromiterea activităţii de cercetare şi irosirea resursei financiare. Actul adiţional semnat în 2013 prevede reportarea sumelor tăiate pe bugetul anului 2014, în funcţie de rezultatul unei evaluări a stadiului de implementare a proiectului, pe care Autoritatea Contractantă se angaja să o realizeze în trimestrul IV, 2013. Aceasta nu a avut loc sau nu a fost finalizată, iar directorii de proiecte nu au fost informaţi asupra stadiului procesului de evaluare sau termenului limită până la care aceasta ar trebui încheiată, obligaţie contractuală ce decurge din Art. 10.2, în cazul contractelor de tip Parteneriate, respectiv Art. 12.2 pentru cele de tip Idei. Prin urmare, Autoritatea Contractantă încalcă atât contractul de bază cât şi actul adiţional.

Programele Tinere Echipe şi Postdoc, adresate tinerilor cercetători care doresc să-şi formeze o echipă proprie şi/sau să-şi dezvolte o carieră independentă, sunt afectate în egală măsură prin nedeschiderea finanţării pe anul în curs. Îndemnăm Autoritatea Contractantă la respectarea termenilor contractuali, în condiţiile în care şi contractele aferente acestor programe prevăd evaluări intermediare, finanţarea lor ulterioară fiind condiţionată de rezultatele obţinute.

Asociaţia Ad Astra solicită:
– deschiderea finanţării pe 2014 pentru proiectele de tip Idei, Parteneriate şi Resurse Umane (PD şi TE), conform bugetelor angajate prin actele adiţionale sau contractelor iniţiale;
– publicarea imediată de către U.E.F.I.S.C.D.I. a rezultatelor evaluărilor realizate, conform contractului, în trimestrul IV al anului 2013, precum şi o detaliere a metodologiei urmate, în acord cu Pachetele de informaţii şi Contractele de finanţare specifice programelor Idei şi Parteneriate;
– în cazul în care această evaluare nu a fost finalizată, renunţarea la deschiderea unei noi evaluări care ar duce la întârzieri de luni de zile în demararea activităţilor proiectelor în anul 2014, ca urmare a incertitudinilor create referitoare la finanţarea lor, şi deci la compromiterea semnificativă a activităţii tuturor proiectelor;
– publicarea imediată de către U.E.F.I.S.C.D.I., pe site-ul web propriu, a contractului instituţional dintre aceasta şi Minister, a actelor adiţionale şi a rapoartelor aferente, care nu au mai fost actualizate din 2012, în ciuda obligativităţii prevăzute de art. 6 din regulamentul U.E.F.I.S.C.D.I. (O.M. 4864/2011);
– creşterea, prin rectificări bugetare, a bugetelor alocate pentru programele care finanţează proiectele de cercetare selectate pe bază de competiţie.

http://docs.ad-astra.ro/Comunicat_Ad_Astra_buget_cercet_2014.pdf