Inscriere cercetatori

Right-sided aortic arch with Kommerell’s diverticulum — sudden onset in infant

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Iacob D, Butnariu A, Samasca G, Manole S

Editorial: Russian Journal of Cardiology, 1(105), p.55-54, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: right-sided aortic arch, Kommerell’s diverticulum

URL: http://roscardio.ru/en/archive-rjc/item/376-russian-journal-of-cardiology-2014-1-105-engl.html