Inscriere cercetatori

A cross-sectional study regarding the impact of end-stage renal disease on quality of life.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Donciu MD, Tasmoc A, Dumea R, Hogas S, Voroneanu L, Siriopol MD, Covic A.

Editorial: Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi, Oct-Dec;117(4):, p.908-15, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: the impact of end-stage renal disease on quality of life.