Inscriere cercetatori

Obstructive sleep apnea syndrome and chronic kidney disease: a new cardiorenal risk factor

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ozkok A, Kanbay A, Odabas AR, Covic A, Kanbay M.

Editorial: Clin Exp Hypertens, Jan 16, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Obstructive sleep apnea