Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Cerere de acces la informații de interes public adresată UEFISCDI

Textul de mai jos a fost depus azi la Registratura UEFISCDI (nr. înreg. 1168/13.03.2014).

Catre UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII
Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Bucuresti

Data: 13.03.2014

DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisa, Asociatia Ad Astra, inregistrata în Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea corespondentei in Str. Regele Ferdinand, Nr. 33, C.P. 97, Cluj-Napoca, 400750, […], formulam urmatoarea:

CERERE DE ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Prin care va solicitam sa ne puneti la dispozitie, in scris (trimitere prin posta, trimitere pe adresa de e-mail furnizata) urmatoarele documente :

A. Bugetele repartizate pentru urmatoarele proiecte din cadrul Strategiei Nationale pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare:

A1.In cadrul Programului IDEI:
– Proiecte de Cercetare Exploratorie Competitia 2012

A2. In cadrul Programului RESURSE UMANE:
– Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente Competitia 2012

A3. In cadrul Programului INOVARE:
– Dezvoltare de produse – sisteme – tehnologii Competitia 2012
– Stimularea exportului HIGH-TECH Competitia 2012
– Cecuri de inovare
– Cooperare europeana EUREKA-EUROSTARS

A4. In cadrul Programului CAPACITATI:
– Proiecte de cooperare bilaterala4

B. Contractul institutional incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale (prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica) si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii Si Inovarii (UEFISCDI) privind realizarea serviciilor de conducere a programelor din Planul National II (PN II)

Caracterul public al acestui act este prevazut de art. 6 din Regulamentul de organizare si functionare al Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii Si Inovarii aprobat prin Ordinul MECTS nr. 4864/16.08.2011 :
Art. 6. Lista de personal, declaratiile de interese si de avere ale personalului, contractul institutional incheiat cu ANCS si rapoartele prevazute de contractul institutional constituie informatii de interes public si se publica pe siteul UEFISCDI.

C. Actul aditional din 2014 la Contractul institutional incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale (prin ANCS) si UEFISCDI

Subscrisa, vom plati taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate, daca va fi cazul.

In situatia in care nu veti raspunde la cererea subscrisei in termenele dispuse de art. 7 din Legea 544/2001, ne rezervam dreptul de a ne adresa instantei de contencios administrativ pentru rezolvarea cererii noastre, in temeiul art. 22 al aceleiasi legi.

Ne intemeiem cererea pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Asociatia Ad Astra