Inscriere cercetatori

IGF1 as a risk factor for insulin resisitance and glucose intolerance in acromegaly

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: D. Niculescu, M. Purice, R. Lichiardopol, M. Coculescu

Editorial: 15 th ICE/ECE Congress 2012, Endocrine Abstracts (2012) 29 P1365, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: insulin resisitance ,IGF1, risk factor