Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Centru de Cercetare şi Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative la INCDTIM Cluj-Napoca

În urma competiţiei naţionale pentru atragerea de fonduri structurale organizată în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1, tematica Energie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca a obţinut finanţarea proiectului Centru de Cercetare şi Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative – CETATEA, ID 1822 SMIS CSNR 48797.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare nr. 623/11.03.2014 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 43.974.400 lei, din care 35.000.000 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă: 29.841.000 lei contribuţia Uniunii Europene prin FEDR şi 5.159.000 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional. Cota de 8.174.400 lei, reprezentând TVA, va fi suportată de Guvernul României, iar diferenţa din fonduri proprii.

Proiectul se implementează pe o durată de 19 luni, începând cu data de 11 martie 2014, la INCDTIM Cluj-Napoca, Str. Donat 67-103.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri CDI concentrate şi puternice care să asigure institutului capabilităţi ştiinţifice şi tehnice la nivel mondial, cu scopul de a dezvolta activitatea de cercetare şi dezvoltare tehnologică în domeniul larg al energiilor alternative.

Proiectul pune accent pe tematicile în care expertiza dobândită în timp şi capacitatea umană de care se bucură INCDTIM adaugă plusvaloare patrimoniului ştiinţific, putând asigura excelenţa până la nivel de lider naţional şi chiar european.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează construcţia unei clădiri care va fi sediul noului Centru de Cercetare CETATEA, realizarea unor lucrări de modernizare a 3 laboratoare deja existente şi dotarea acestei noi infrastructuri cu echipamente de cercetare performantă.

Proiectul va contribui la crearea condiţiilor pentru o dezvoltare durabilă a României prin folosirea eficientă a noilor tipuri nepoluante de resurse energetice, creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv, asigurarea de servicii de cercetare, măsurători complexe şi analize de laborator, consultanţă, precum şi aport de know-how şi proiecte transferabile tehnologic spre economia reală. Odată cu demararea proiectului este prevăzută crearea de noi locuri de muncă în activitatea de CDI, atragerea de tineri şi pregătirea lor la un nivel de excelenţă compatibil cu cercetarea europeană şi mondială. Creşterea calităţii vieţii populaţiei prin reducerea costurilor de producere a energiei electrice reprezintă principala ţintă a proiectului, precum şi dezvoltarea colaborărilor ştiinţifice internaţionale, integrarea de facto a infrastructurii INCDTIM în Aria Europeană a Cercetării – ERA în cadrul căreia putem dobândi calitatea de parteneri de excelenţă pe domenii specifice cu tradiţie bogată – tehnologiile izotopice şi moleculare.

Persoană de contact: Dr. Ing. Adrian Bot, director proiect CETATEA, INCDTIM, 67-103 Donat, 400293 Cluj-Napoca, tel.: 0264584037; fax: 0264420042; e-mail: adrian.bot@itim-cj.ro, www.itim-cj.ro/pos/cetatea
http://docs.ad-astra.ro/CPAdAstra.pdf