Inscriere cercetatori

Pozitia Ad Astra fata de posibilitatea de respingere a OUG 74/2010 care ar avea ca efect desfiintarea UEFISCDI

În Februarie 2014, Comisia de Învăţământ a Senatului, a cărei preşedinte este doamna Ecaterina Andronescu, a întocmit un raport de respingere a OUG 74 din 2010, prin care a fost înfiinţată o singură agenţie pentru gestionarea alocării banilor destinaţi cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). În luna martie, Preşedinţia României a retrimis proiectul de lege la reexaminare în Parlament, însa în şedinţa din 25 martie 2014, Comisia pentru Învăţământ a Camerei Deputaţilor a propus respingerea cererii de reexaminare.

UEFISCDI a fost creată prin fuziunea a trei agenţii: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Centrul Naţional de Management Programe şi a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (AMCSIT) – Politehnica. Fuziunea s-a realizat pentru a eficientiza activităţile administrative, prin reducerea costurilor de personal şi a resurselor materiale.

Gestionarea alocării fondurilor pentru cercetare în mod unitar, de către o singură agenţie executivă, asigură coerenţa acţiunilor şi o folosire mai eficientă a resurselor, lucru dovedit de activitatea desfăşurată de UEFISCDI în ultimii ani. Fară îndoială, activitatea UEFISCDI a reprezentat un real progres în administrarea proiectelor de cercetare faţă de perioada anterioară înfiinţării ei. De aceea, considerăm nejustificată încercarea de desfiinţare a UEFISCDI si suspectăm ca scopul real al acestei tentative este facilitarea distribuirii clientelare a fondurilor de cercetare. În acest sens, trebuie subliniat faptul că în perioada 2007-2010, înainte de înfiinţarea UEFISCDI, AMCSIT derula programul Inovare si funcţiona pe spaţiul Universităţii Politehnice Bucureşti (UPB), cu conducerea formată din cadre didactice din această instituţie. În aceeaşi perioadă UPB a fost, de departe, principalul beneficiar al banilor alocaţi proiectelor de cercetare, UPB fiind coordonator sau partener în 186 (62%) din 298 de proiecte, în timp ce următoarea instituţie beneficiară a derulat 21 (7%) de proiecte. După înfiinţarea UEFISCDI, în perioada 2011-2014, Universitatea Politehnica din Bucureşti a derulat 23 (8%) din 277 de proiecte, aceste informaţii fiind susţinute de Adrian Curaj, directorul UEFISCDI ( http://activenews.ro/ecaterina-andronescu-aplicat-parlament-o-noua-lovitura-finantarii-activitatilor-de-cercetare_1828722.html ). Această statistică nu poate fi ignorată, având în vedere că doamna Ecaterina Andronescu (preşedinte al Comisiei de Învăţământ a Senatului) este fost rector al UPB iar domnul ministru Costoiu este fost rector al aceleiaşi instituţii.

Ca urmare, blocarea OUG 74 din 2010 de către Parlamentul României sugerează o încercare de control politic şi de direcţionare discreţionară a fondurilor destinate cercetării. Din această perspectivă, Ad Astra protestează împotriva respingerii OUG 74 din 2010 de către Parlamentul României şi solicită aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă a guvernului.

http://docs.ad-astra.ro/Comunicat_posibilitate_desfiintare_UEFISCDI.pdf