Inscriere cercetatori

Nonlinear analysis of saccade speed fluctuations during combined action and perception tasks

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Stan, C. Astefanoaei, E. Pretegiani, L. Optican, D. Creanga, A. Rufa, C.P. Cristescu

Editorial: J Neurosci Methods, 323, p.102-109, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: saccade speed peak, action-perception task, multifractal properties, Lempel-Ziv complexity

URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650270