Inscriere cercetatori

Facebook

Comunicat al Asociaţiei Ad Astra privind publicarea online a tezelor de doctorat

Asociaţia Ad Astra salută poziţia rectorilor de la Universitatea Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi Academia de Ştiinţe Economice privind publicarea online a tezelor de doctorat din România şi se alătură demersului Gândul iniţiat în acest sens.

Considerăm că dreptul la informare al publicului larg este îngrădit prin nerespectarea art. 168, alin. 9 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care atribuie tezei de doctorat statutul de document public şi obligă Ministerul de resort să publice textul integral pe un site propriu.

Publicarea online a tezelor de doctorat facilitează accesul celor interesaţi la text, îl supune procesului de evaluare colegială şi poate înlătura (sau confirma) orice suspiciune privind plagiatul.

În lipsa unei platforme online pusă la dispoziţie de către Minister, îndemnăm universităţile să publice tezele pe site-urile proprii.

Asociaţia Ad Astra 28 iunie 2014

http://docs.ad-astra.ro/Comunicat_AdAstra_28iunie2014.pdf