Inscriere cercetatori

Algia bucalã nespecificã. Problematica diagnosticului şi a abordãrii pacientului

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Coculescu E.C., Pârlãtescu I., Gheorghe C., Coculescu Bogdan-Ioan

Editorial: Editura Universitãţii "Titu Maiorescu" Bucureşti, ISBN 978-606-8002-92-7, Conferinţa Naţionalã cu Participare Internaţionalã "Viziunea Interdisciplinarã în Medicina Dentarã", Facultatea de Medicinã Dentarã, Universitatea "Titu Maiorescu", 13-15 mai 2014, Bucureşti, p.28, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Burning Mouth Syndrome (BMS), diagnosis