Inscriere cercetatori

Epidemiological and etiological aspects of burning mouth syndrome

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Coculescu E.C., Þovaru Ş., Coculescu Bogdan-Ioan (autor de corespondenţã)

Editorial: Carol Davila, Journal of Medicine and Life, ISSN 1844-3117, ISSN 1844-3109, ISSN 1844-122x, 7(3), p.305-309, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Burning Mouth Syndrome (BMS), epidemiology, etiology