Inscriere cercetatori

Infecţiile digestive cu Salmonella enterica subspecia enterica rezistente la antibiotice – o problemã de sãnãtate publicã

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Coculescu Bogdan-Ioan, Purcãrea V.L., Pahonţu E

Editorial: Journal of Medicine and Life , 7 (Special Issue 1), p.40, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: gastrointestinal infections, multiresistant to antibiotics