Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Infecţiile digestive determinate de bacterii Gram-negative producãtoare de beta- lactamaze cu spectru extins (BLSE) – o problemã de sãnãtate publicã

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Coculescu Bogdan-Ioan, Cojocaru M

Editorial: Conferinţa Nutriterapia - orientãri actuale şi de perspectivã, al treilea Congres Naţional cu participare internaţionalã de Medicinã Integrativã, al 23-lea Congres Naţional de acupuncturã, al 28-lea Congres Naţional de Homeopatie (RO-INMED 2013), Supliment al Revistei Române de Acupuncturã, ISSN 1233-1754, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Extended Spectrum Beta-Lactamase (EBSL), Enterobacteriaceae