Inscriere cercetatori

Infecţiile digestive determinate de bacterii Gram-negative producãtoare de beta- lactamaze cu spectru extins (BLSE) – o problemã de sãnãtate publicã

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Coculescu Bogdan-Ioan, Cojocaru M

Editorial: Conferinţa Nutriterapia - orientãri actuale şi de perspectivã, al treilea Congres Naţional cu participare internaţionalã de Medicinã Integrativã, al 23-lea Congres Naţional de acupuncturã, al 28-lea Congres Naţional de Homeopatie (RO-INMED 2013), Supliment al Revistei Române de Acupuncturã, ISSN 1233-1754, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Extended Spectrum Beta-Lactamase (EBSL), Enterobacteriaceae