Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Câştigătorii Premiilor Ad Astra 2014

Azi, 1 Septembrie 2014, am anunţat câştigătorii primei ediţii a Premiilor Ad Astra (PAA) pentru excelenţă în cercetare.

Spre deosebire de distincţiile ştiinţifice care se oferă drept recunoaştere a activităţii pe o perioadă de timp îndelungată, PAA evidenţiază numai rezultatele ştiinţifice remarcabile obţinute de candidaţi în ultimii 5 ani. Rezultatele ştiinţifice trebuie să fie recunoscute pe plan internaţional şi documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu.

PAA se acordă odată la doi ani şi sunt grupate în două categorii: Excelenţă în Cercetare (EC) şi Excelenţă în Cercetare a Doctoranzilor (ECD), acoperind şase domenii ştiinţifice: Ştiinţe Fizice şi Chimice (SFC), Ştiinţele Vieţii (SV), Ştiinţele Pământului şi Ştiinţele Spaţiale (SPSS), Ştiinţe Inginereşti (SI), Matematică şi Informatică (MI), Stiinte Sociale si Discipline Umaniste (SSDU). Pentru fiecare domeniu, în cadrul fiecărei categorii, Ad Astra acordă două premii: unul pentru cercetători care au afilierea la o instituţie din România şi altul pentru cercetători care deţin/au deţinut cetăţenia română şi au afilierea la o instituţie din străinătate.

În 2014 au fost acordate 17 premii, din numărul maxim de 24. Dintre cei 17 cercetători cu rezultate ştiinţifice remarcabile, opt au afiliere în România, pentru aceştia premiul având şi o componentă finaciară.

Juriile Ad Astra (câte unul pentru fiecare din cele şase domenii ştiinţifice) au fost compuse din personalităţi care provin din mediul academic şi/sau de cercetare din România sau din afara ei. Componenţa juriilor se regăseşte la adresa web http://premii.ad-astra.ro , alături de alte informaţii relevante.

http://docs.ad-astra.ro/Premii_comunicat_presa_castigatori_2014.pdf