Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat privind preîntâmpinarea conflictelor de interese în evaluarea proiectelor de cercetare

Bucureşti
14.12.2014

Credibilitatea programelor de finanţare a cercetării depinde în mod esenţial de garanţiile explicite pe care agenţiile de finanţare le oferă cu privire la caracterul imparţial al procesului de evaluare. Asociaţia „Ad Astra” a militat în repetate rânduri pentru evaluarea cu experţi internaţionali, tocmai pentru a reduce posibilitatea unui conflict de interese între coordonatorul de proiect (membrii echipei de cercetare sau instituţia gazdă) şi anumiţi evaluatori. În măsura în care comunitatea ştiinţifică românească este destul de redusă numeric, probabilitatea unui conflict de interese (polemici personale, conflicte instituţionale, concurenţă ştiinţifică) nu este deloc de neglijat.

Pentru a reduce riscul unei evaluări viciate de astfel de conflicte, agenţiile de finanţare din străinătate oferă coordonatorului care propune un proiect de cercetare posibilitatea de a indica un număr de experţi care să fie evitaţi în procesul de evaluare .

Asociaţia „Ad Astra” solicită UEFISCDI să adopte această măsură preventivă în toate programele sale de finanţare. În cazul prezentei competiţii pentru Tinere Echipe, cu termen limită 17 decembrie, acest obiectiv poate fi atins prin informarea ulterioară a aplicanţilor/directorilor de proiect asupra posibilităţii trimiterii unei liste de evaluatori potenţiali şi respectiv neagreaţi pentru propunerea proprie.

Asociaţia Ad Astra

http://docs.ad-astra.ro/2014_12_12_Comunicat_Ad_Astra_evaluatori.pdf