Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A note on the determinant of a Toeplitz-Hessenberg matrix

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Merca

Editorial: Special Matrices, 1, p.10-16, 2013.

Rezumat:

The nth-order determinant of a Toeplitz-Hessenberg matrix is expressed as a sum over the integer partitions of n. Many combinatorial identities involving integer partitions and multinomial coefficients can be generated using this formula.

Cuvinte cheie: Toeplitz-Hessenberg matrix, integer partition, multinomial coefficient

URL: http://www.degruyter.com/view/j/spma.2013.1.issue/spma-2013-0003/spma-2013-0003.xml