Inscriere cercetatori

Intrinsic Viscosity and conformational parameters of xanthan in aqueous solutions: Salt addition effect

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Brunchi C.E., Morariu S., Bercea M.

Editorial: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 122, p.512-519, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: xanthan, intrinsic viscosity, salt addition