Inscriere cercetatori

EU acquis compliance on urban waste management. Case study: Piatra Neamt , Romania

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Mihai, F.C., Apostol,L., Chelaru D.A., Ursu, A.,

Editorial: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation , 1, p.423-430, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: waste streams, EU acquis, infrastructure, city, spatial issues