Inscriere cercetatori

Microscopic Black Holes as a Source of Ultrahigh-Energy Gamma-Rays

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: R. Casadio, B. Harms, O. Micu

Editorial: Fort Lauderdale 2001, Cosmology and Elementary Particle Physics 132-140, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: black holes